Informacji dotyczącej realizacji LSR, LGD Górna Prosna.