Ogłoszenie o planowanym naborze rekrutacji do projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”