Podsumowanie działalności LGD Górna Prosna w 2022 roku