Zarządzenie nr 0050.80.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 14.06.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM