Zarządzenie Nr 0050.81.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 14.06.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1455/4 O POWIERZCHNI 0,2386 HA