ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.05.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI