Zarządzenie nr 0050.79.2023 Burmistrza Gorzowa śląskiego z dnia 14.06.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1453/3 O POWIERZCHNI 0,0162 HA