Zarządzenie nr 0050.93.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 927 O POWIERZCHNI 0,0027 HA, 928 O POWIERZCHNI 0,0226 HA, 929 O POWIERZCHNI 0,0145 HA, 931 O POWIERZCHNI 0,2436 HA, 932 O POWIERZCHNI 0,0107 HA