Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieokreślony (wykaz z dnia 28.09.2023 r.)