Komunikaty dotyczące jakości powietrza atmosferycznego w strefie opolskiej

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931), udostępnia się powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego
Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3958 .

 

Portal Jakości Powietrza Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

  

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ś w Opolu

http://www.opole.pios.gov.pl/info/komunikaty.html

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla ....pdf
242.86kB
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 22.03.2022 r.pdf
367.89kB
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 2....pdf
156.34kB
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowego oraz o r....pdf
280.85kB
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 15.11.2021 r.pdf
493.06kB
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn.....pdf
950.37kB
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10_05_2021.pdf
243.16kB
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu.pdf
147.40kB
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 10.03.2021 r.pdf
156.81kB
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 26.02.2021 r.pdf
156.80kB
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 25.02.2021 r.pdf
242.39kB
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10.pdf
145.97kB
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 24.02.2021 r..pdf
321.54kB
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 16.02.2021 r.pdf
156.28kB
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 15.02.2021 r..pdf
310.28kB
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 11.02.2021 r.pdf
155.57kB
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 10.02.2021 r..pdf
236.63kB
KOMUNIKAT nr 1
14.61kB
KOMUNIKAT nr 2
139.45kB