KOMUNIKATY o jakości powietrza

Komunikaty dotyczące jakości powietrza atmosferycznego w strefie opolskiej

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931), udostępnia się powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego
Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3958 .

 

Portal Jakości Powietrza Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

  

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ś w Opolu

http://www.opole.pios.gov.pl/info/komunikaty.html

Pliki do pobrania