Raport z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2024 - 2030